הפיכת כל הקבצים המוסתרים/מערכת לגלויים לפי כונן

  • 2
  • 4
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1