הפיכת כל הקבצים המוסתרים/מערכת לגלויים לפי כונן


  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1