ניתן לעשות זאת על ידי שמריצים את הפקודה הבאה ב-CMD (שורת הפקודה):
(יש להחליף את האות z בסוף באות הכונן הרלוונטי).

attrib -s -h -r /s /d z:\*.* קרדיט @משחזר-מידע