• מנהל האתר

    • app: אפליקציות מערכת. אפשר להכניס לשם אפליקציות שיופיעו (לאחר הפעלה מחדש) כאפליקציית מערכת.
    • priv-app: אפליקציות מערכת עם יותר הרשאות. priv מלשון פריבילגיה.
    • vital-app: מאפשר להכניס אפליקציות לשם שיוצגו כאפליקציות רגילות הניתנות להסרה, אך בפרמוט המכשיר האפליקציה תחזור. נפוץ בשימוש אצל בוני גרסאות, למשל את הלוח עברי מקובל להכניס לשם.

מדריכים מומלצים נוספים