הוספת כפתור כיבוי, הפעלה מחדש, מצב שינה ונעילה, במקש ימני בשולחן העבודה

נושאים מוצעים:

The icons on Icons8 | Shlomo 2022 Ⓒ