הוספת כפתור כיבוי, הפעלה מחדש, מצב שינה ונעילה, במקש ימני בשולחן העבודה


  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1