הוספת כפתור כיבוי, הפעלה מחדש, מצב שינה ונעילה, במקש ימני בשולחן העבודה

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Ⓒ כל הזכויות שמורות | Icons by icons8