רבים מהמדריכים כאן באתר לקוחים מפורום מתמחים טופ וכל הקרדיט שמור, ובמקרים כאלו יובא קרדיט למדריך המקורי בסוף הפוסט.
עם זאת, במקרים רבים המדריך הורחב/נכתב מִיֶּדַע אישי, או סודר מחדש בחלקו, ועל כך כל הזכויות שמורות ואין להעתיק כלל ללא רשות בכתב.
למעט חריגים, בכל מקום שכתוב שם של ניק (@ככה) הכוונה לשם המקביל בפורום מתמחים טופ.